• Stijns Bewindvoering
  • Hulp bij uw financiën

Als u onder bewind staat, kunt u niet meer zelfstandig over uw geld en goederen beschikken. Daar heeft u altijd de toestemming en medewerking van de bewindvoerder voor nodig.

Beschermingsbewind
Het beschermingsbewind is bedoeld om te voorkomen dat er ongewenste zaken gebeuren met uw inkomen of vermogen. De beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat uw vaste laten betaald worden, dat u voldoende leefgeld krijgt en dat uw vermogen goed beheerd wordt.

Schuldenbewind
Het schuldenbewind heeft als doel om uw financiële situatie te stabiliseren. Dat houdt in dat er wordt geïnventariseerd welke schulden er zijn, hoe hoog die zijn en dat er geen nieuwe schulden meer gemaakt worden.
Het stabiliseren doet de bewindvoerder onder andere door er voor te zorgen dat uw huur/hypotheek, gas, licht, water en noodzakelijke verzekeringen op tijd worden betaald. Aan de hand van wat er na deze essentiële uitgaven nog over is, wordt berekend hoe hoog uw leefgeld wordt.
Als de situatie is gestabiliseerd wordt duidelijk of de schulden opgelost kunnen worden onder het bewind, of dat u wordt doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en eventueel in het verlengde daarvan naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Logo